Det er fortsatt liv i Gran Venstre

Hanne Magnussen er ny leder for Gran Venstre, og har også med seg et nytt styre med pågangsmot og nye krefter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter at Gran Venstre heller ikke ved siste kommunevalg lykkes med å få representasjon i kommunestyret, ble det en laber høst og lokallaget gikk nærmest i dvale. Men etter å ha gjennomført et oppløftende årsmøte i februar, har Gran Venstre våknet til live igjen med et optimistisk pågangsmot og nye krefter.

På årsmøtet i Gran Venstre den 13. februar d.å. ble Hanne Magnussen valgt til ny leder i lokallaget. Avtroppende leder Ketil Schjerverud fortsetter i styret som kasserer. For øvrig består det nye styret av Knut Viset som nestleder og sekretær, samt Grete Singstad Paulsen og Even Raassum som øvrige styremedlemmer. Som vararepresentanter til styret ble Karl Ole Egge og Ole-Christopher Lyngstad valgt.

Det nye styret er allerede i godt gjenge, og har vedtatt en handlingsplan som har til mål å revitalisere Gran Venstre, bl.a gjennom å tydeliggjøre lokalpartiets politikk og satsingsområder. Gran Venstre har som ambisjon å aktivt delta i kommunens lokalpolitiske saker, drive en aktiv organisasjonsoppbygging og engasjere seg spesielt i saker som opptar Venstre — nemlig MILJØ, SKOLE, SMÅ BEDRIFTER OG SOSIALT ANSVAR.

På fylkesårsmøtet til Oppland Venstre som fant sted på Lillehammer den 8. — 9.februar, ble Hanne Magnussen valgt inn som styremedlem i det nye fylkesstyret. Ulf Rogneby fra Lunner ble valgt som organisatorisk nestleder i Oppland Venstre. Oppland Venstre har dermed et sterkt fotfeste i Hadelandregionen, noe som også vil komme Gran Venstre til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**