Dispensasjonssøknader – og planutvalgets håndtering av disse

Alstahaug Venstre sin faste representant i planutvalget, Hanne Nora Nilssen, har til neste møte bedt om en prinsipiell diskusjon rundt problematikken med å innvilge dispensasjon for gjeldende planer og reguleringsbestemmelser i byggesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Planer og reguleringsbestemmelser blir til gjennom omfattende beslutningsprosesser, og det skal ikke være en kurant sak å fravike disse. Som representant for Alstahaug Venstre er Nilssen bekymret for at en utstrakt dispensasjonspraksis vil undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag.

Nilssen er også opptatt av at saker av lik karakter skal behandles likt, og ønsker ikke at beboere i Alstahaug kommune skal føle at et kommunalt utvalg driver med forskjellsbehandling. Hun har også derfor bedt om en kort redegjørelse fra planutvalgets leder for vedtaket som ble fattet i sak 7/08 angående privat forslag til reguleringsplan for del av Stamnes. Nilssen deltok ikke på møtet da denne saken ble behandlet, og er bekymret for at planutvalget har vist ulik praksis i to saker av lik karakter.

– I sak 51/07 avslo planutvalget en søknad om dispensasjon til å bygge på et regulert friområdet. Dette fordi en planprosess i det aktuelle området allerede var i gang, og utvalget ønsket dette løst med at forslaget til endring skulle innarbeides i den pågående rulleringsprosessen av kommunens arealdel. Det er også en rulleringsprosess på gang i det aktuelle området på Stamnes som ble behandlet i sak 7/08. Jeg ønsker derfor å få en forklaring på hvorfor ikke denne utbyggeren fikk avslag på det private reguleringforslaget, med oppfordring om å følge den pågående planprosess i det aktuelle området – sier Nilssen.

Neste møte i planutvalget er den 10. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**