Negativt svar fra samferdselsministeren

Samferdselsministeren ville ikke love utbedringer for Drangsdalen da hun svarte på spørsmål fra Gunnar Kvassheim i Stortingets spørretime 2. april. Ministeren pekte på at trafikken til og fra storbyene var viktigst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Gunnar Kvassheim pekte i sitt spørsmål på at forholdene hemmer transport av folk og gods og utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. På spørsmål om hva som måtte til for at en jernbanetunnel skulle bli prioritert i Nasjonal Transportplan var ministeren lite konkret.

Gunnar Kvassheim fulgte opp ministerens svar med flere oppfølgingsspørsmål og lurte blant annet på om ministeren følte hun hadde god nok kunnskap om forholdene. Kvassheim lurte også på om det var slik at man ikke så for seg andre investeringer enn de som er knyttet til storbyene. På dette spørsmålet svarte ministeren slik:

“Det er klart at me òg må ha utbetringar på nettet elles, på grunn av at persontrafikken og ikkje minst godstrafikken er avhengig av at me får effektiv framdrift mellom dei store byane. Når det gjeld persontrafikk, meiner eg at dei folketette områda er dei aller viktigaste å prioritere. Det har eg gjenteke mange gonger.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**