Nordlandsutsendinger til Landsmøte

Fra Nordland reiste en stor delegasjon til årets landsmøte 11-13.april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Nordlands delegasjon

foran fra venstre: Line Berg, Franziska Wika, Maria Liljedal, Brith Unni Willumsen, Tor Arne Solvang, Terje Cruickshank
bak: Arne Langset, Arne Vaag, Eskil Furunes, Turid Holm, Arne Ivar Mikalsen

Årsmøte i Nordland Venstre valgte 6 delegater til årets landsmøte på Sundvolden 11-13.april
1. Arne Langset, Nesna
2. Franziska Wika, Vefsn
3. Arne B. Vaag, Fauske
4. Brith Unni Willumsen, Bø
5. Maria Th. Liljedal, Mo
6. Unge Venstre: Eskil Furunes (vara: Stephan Lindseth), Mo

I tillegg til tre observatører:
7. Arne Ivar Mikalsen, Hadsel
8. Terje Cruickshank, Bodø
9. og for Unge Venstre: Line Berg, Mo

i tillegg for venstrekvinnelaget:
10. Turid Høyersten-Holm, Bodø

i tillegg reiser som direkteutsendinger:
11. Berit Woie Berg, Steigen
12. Tor Arne Solvoll, Narvik

Totalt var det 12 gode venstrefolk fra Nordland på årets landsmøte hvor Tor Arne Solvoll var delegasjonsleder.

Fra Nordland var det sendt seks gode forslag til uttalelser.
(klikk på link for å åpne forslag i .pdf fil)
Fra Nordland Venstre:
– Finaniser E6 gjennom Nordland

– Enslige mindreårige

– Forleng Nord-Norge Banen

Fra Vefsn Venstre:
– Folkehøgskolenes økonomi må bedres!

Fra Alstahaug Venstre:
– Store forskjeller i polititjenestetilbudet – krev til responstid ved utrykning.

Fra Bodø Venstre:
– Venstre vil gi klimaet en verdi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**