God Dalane representasjon på Venstres landsmøte

Fredag 10. april reiser Gunnar Kvassheim fra Eigersund Venstre til Venstres landsmøte på Sundvollen. På grunn av det gode valgresultat høsten 2007 er delegasjonen fra Rogaland Venstre større enn på flere tiår, og stortingsrepresentanten får følge av 15 andre delegater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Sammen med de andre representantene fra venstrelaga rundt om i fylket reiser Gunnar Kvassheim til Sundvollen for å få gjennomslag for flere viktige saker. Leder i Rogaland Venstre, Helge Solum Larsen er foreslått som kandidat til Venstres sentralstyre, og Kvassheim har godt håp om at dette forslaget vil vinne tilslutning. Selv går han nå ut av sentralstyret etter mange års innsats i Venstres toppledelse.

Rogaland Venstre har også lagt inn flere forslag til politiske uttalelser som Gunnar Kvassheim mener det er viktig å få gjennomslag for. Han peker blant annet på at voldtektsutvalgets utredning må følges opp med konkrete tiltak. I et forslag fra Rogaland Venstre tas det blant annet til orde for at alle politidistrikt må ha egne enheter for seksualisert vold, og at kommunene må ha bistands- og støttesentra for mennesker som opplever vold i nære relasjoner.

En annen viktig sak for Rogaland Venstre og Gunnar Kvassheim er borgernes mulighet til å skaffe seg informasjon om lover og regler som gjelder den enkeltes rettigheter og plikter. I dag koster det over 10 000 kroner å få full adgang til all informasjon som finnes i Lovdata sine databaser. Rogaland Venstre mener denne informasjonen må være gratis slik at alle borgere kan hente nødvendig informasjon om sine rettigheter og plikter.

Foruten Gunnar Kvassheim er Dalane også representert på Venstres landsmøte ved Monika Unnhammer Sand fra Sokndal og Mauritz Bjerkreim fra Bjerkreim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**