Gran Venstre inviterer til åpent møte om kommunedelplan for Viggadalen

Gran Venstre inviterer til åpent medlemsmøte mandag 14. april kl 1900. Her vil samfunnsplanlegger Anders Paulsen, Gran kommune, komme å presentere kommunedelplanen for Viggadalen. Møtet vil finne sted i kommunestyresalen, Gran Rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Som ledd i Gran Venstes hovedsatsingsområde til miljø og samfunnsutvikling i kommunen, vil samfunnsplanlegger Anders Paulsen komme for å gjøre nærmere rede for kommunens arbeid med kommuneplanen, spesielt knyttet til kommuneplanens arealdel for Viggadalen.

Møtet finner altså sted mandag 14. april kl 1900 i kommunestyresalen på Rådhuset. Alle medlemmene inviteres til å delta – inviter gjerne også andre til å komme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**