Øket innsats for voldtektsofre

Venstres landsmøte vedtok enstemmig en uttalelese om økt innsats for voldtekstofre, slik Rogaland Venstre hadde foreslått. Per A Thorbjørnsen understreket at tilbudet til voldtektsmottak må være et sykehusanliggende bygget på spesialisthelseloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I utalelsen blir det understreket at Venstre støtter Sletner-utvalgets konklusjoner og Venstre foreslår en rekke tiltak for voldtektsofre. Blant tiltakene som blir forslått er:

— Etablere en sentral enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
— Etablere egne SO-team i alle politidistrikt
— Innføre formelle krav til etterforskere
— Opprette kommunale bistands- og støttesentra for mennesker som opplever vold i nære relasjoner

Venstre ønsker også at lærere, førskolelærere og andre som arbeider med mennesker får bedre opplæring i forhold til vold i nære relasjoner. I tillegg ønsker man å tilrettelegge en nettportal som skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging.

Les hele uttalelsen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**