Halden kommune trenerer lovlighetsklagen

Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ber fylkesmannen kontrollere lovligheten av avtalen mellom Halden kommune og Norske Skog på eget initiativ

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunestyret vedtok å inngå en mye omtalt eiendomsavtale med Norske Skog, 13. desember 2007. Etter dette leverte Venstre sammen med Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, en lovlighetsklage. Denne ble behandlet av kommunestyret i Halden den 14. februar. Der ble følgende vedtak fattet:"Lovlighetsklagen imøtekommes ikke. Saken oversendes fylkesmannen for avgjørelse." Ifølge kommuneloven skal en avvist lovlighetsklage sendes direkte til fylkesmannen for videre behandling.

Nå viser det seg at, pr. 3. april, har Halden kommune ennå ikke sendt denne klagen til fylkesmannen. Dette finner vi svært betenkelig, tatt i betraktning sakens betydning for kommunen sier Venstres Roar Günther Andersen. Vi har derfor sendt et nytt brev til Fylkesmannen i Østfold der vi ber om lovlighetskontroll på eget initiativ.

Bakgrunnen for klagen er at saken er framlagt uten administrasjonens vurdering av sakens juridiske og økonomiske sider. Det er derfor, etter vår oppfatning, av prinsipiell betydning at fylkesmannen vurderer om slike avtaler kan inngås uten noen form for vurdering eller utredning, sier Günther Andersen videre. I tillegg er det berettiget tvil om vedtakets gyldighet da ett av medlemmene i hovedutvalget, som behandlet saken, var inhabil.

Det er ubegripelig og fullstendig uakseptabelt at lovlighetsklagen ikke ble sendt omgående til fylkesmannen. Her er det virkelig behov for at vi, som er i opposisjon, hele tiden vokter saksbehandlingen, slår Venstremannen fast.

Se oppslag hos NRK Østfold her
Se oppslag i Halden dagblad her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**