Venstre «peser» Tora Aasland

— Statsråd Tora Aasland må vise at hun er mer enn en sympatisk dialogpartner. Odd Einar Dørum krever nye penger til forskning før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Odd Einar Dørum (V) har levert et omfattende forslag i Stortinget der han utfordrer statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland (SV). Han mener Aasland gjennom dialog med både utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har skapt forventninger som det nå er på tide å innfri.

Konkret krever han at regjeringen legger 274,3 millioner kroner på bordet allerede før sommeren, i forbindelse med revidert statsbudsjett for inneværende år.

På neste års budsjett er det nødvendig å nå målet om at forskningsbevilgningene skal tilsvare en prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).
— Inneværende budsjett er 1,2 milliarder kroner fra denne målsetningen. Venstre har vist gjennom vårt alternative forslag at det er fullt mulig å skaffe disse pengene, uten å utvide budsjettrammene, sier Odd Einar Dørum til Stavanger Aftenblad.

Dørum er oppgitt over en situasjon som innebærer at forskningsfondets penger brukes til å dekke løpende utgifter.
— Forskningsfondet må tilføres betydelige midler slik at det kan fylle den rollen det er ment å fylle, nemlig å sikre store, strategisk viktige satsinger.
Det er også nødvendig å bruke betydelig mer penger på forskningsmessig infrastruktur.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**