Rehabiliteringsplanen for Eigersund kommune behandlet i helse og omsorgsutvalget

Rådmannens innstilling var å ta rehabiliteringsplanen til orientering, mens Venstres Anne Margrete Herigstad ville noe annet og fikk flertallet med seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Forslag fra Venstres Anne Margrete Herigstad i Sutvalget for Helse og Omsorg 15.04.08

016/08
Forslag til ny prioritering av tiltak i forbindelse med rehabiliteringsplanen fir Eigersund kommune.

1. Bedre koordineringsinnsatsen overfor familier med funksjonshemmede barn og unge.
2. Styrking av ergoterapiressursene med minimum en 50% stilling.
3. Økt satsing på individuelle planer og økt brukermedvirkning.
4. Bedre tilrettelegging av forholdene på 2Vest og satsing på å styrke samarbeidet mellom
avdelingene på Steingården.
5. Det fokuseres spesielt på universell utforming i alle naturlige sammenhenger.
6. Utvikle den kommunale satsingen på lavterskeltilbudet i den enkelte brukers hjem.

Punkt 3 i forslaget fra Anne Margrete var et innspill fra Ludviksen Fykse.

Forslaget ble enstemming vedtatt.

Hele saken kan du lese på : http://www.eigersund.kommune.no/html/politisk/ klikk på datoen 15.04., smør deg med tålmodighet og vent på at sakspapirene lastes ned. Ny løsning jobbes med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**