Yxney: Feil at turgåere må vente!

Sandefjords blad bidrar til forvirring om turgåeres rettigheter på Yxney når avisa skriver at “Turgåere må vente på Yxney” og “Yxney ikke klar for sommeren”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Friluftsloven gir alle rett til å ferdes fritt på veier, stier, svaberg og i skogene på Yxney — på samme måte som i alle andre utmarksområder. Brukere av turområdene på Yxney vet at områdets unike flora er på sitt aller vakreste om våren.

Da er det å beklage at Sandefjords blad gjennom avisoppslag skaper tvil om mulighetene vi har til å bruke området i dag og dermed bidrar til å skremme folk vekk. (Se oppslag i Sandefjords blad)

Det er grunn til å minne om at det er høyst diskutabelt om "Yxney-avtalen" gir turgåere bedre ferdselsmuligheter. Avtalen forutsetter blant annet at det skal settes opp flere nye stengsler på området.

Stengslene vil føre til at store deler av Yxney blir mindre tilgjengelig. Dette inkluderer områder som inneholder Sandefjords største (?) jettegryte, glattskurte svaberg og koller med gedigen utsikt i retning Færder, Rauer og Svenner.

Jettegryte Yxney

Jettegryte Yxney

Ifølge oppslaget skal Parkvesenet sette igang arbeidet med oppgradering av adkomster til vestsiden og nytt toalett straks forholdene rundt avtalen er endelig avklart.
Etter vår oppfatning behøver ikkke Parkvesenet vente med å legge forholdene bedre til rette for turgåere i området.
Parkvesenet kan gjennomfør flere tiltak uten å vente på avtalen:

 Fortsatt ikke gjerdeklyv på vestsiden av Skogan

Fortsatt ikke gjerdeklyv på vestsiden av Skogan

Det er fire år siden Sandefjord kommune forpliktet seg til å sørge for åpning ("gjerdeklyv") i gjerdet på vestsiden.

Det er tre år siden betongbrua på stien ned til Ertsvika raste sammen.

 Sammenrast bro ved Erstvika

Sammenrast bro ved Erstvika

Turstien fra Truber til Tønsberg Tønne er utsatt for sterk slitasje; det er behov for flere trelemmer og grusing av utsatte steder.

Sandefjord Venstre har flere ganger har tatt opp disse forholdene, blant annet i forbindelse med behandling av kommunens budsjett.
Det er vanskelig å forstå hvorfor Parkvesenet vil prioritere tilrettelegging av nye områder når forfallet brer om seg i områder Parkvesenet i dag har ansvaret for.

Tor Homleid,
politisk nestleder Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**