Søgne Venstre og utvidelsen av næringsområdet i Linnegrøvann

Hvorfor vil ikke miljøpartiet Venstre stemme imot reguleringsplanen for utvidelse av næringsområdet i Linnegrøvann ? Peder Johan Pedersen i SV mener partiet svikter. Sammen med senterpartiets ene representant i kommunestyret kjemper de for å unngå at planen blir vedtatt. Utvidelsen vil nemlig skje på dyrket eller dyrkbar mark. Men svaret er rimelig enkelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I Venstres program for forrige valgperiode, kunne man lese at partiet var motstander av en utvidelse av næringsområdet i Linnegrøvann. Men denne saken tapte partiet. Det ble flertall i kommunestyre for at området skulle reguleres. Reguleringsarbeidet har nå pågått noen år og forslaget til reguleringsplan skal nå behandles av de folkevalgte.

Hvordan kan nå Venstre stemme for en plan når partiet var imot at området skulle reguleres ? Svaret er kort og godt at slaget om utvidelsen sto i forrige kommunestyreperiode når det ble vedtatt at området skulle reguleres. Siden er det brukt tid og penger på reguleringsarbeidet. I seriøst politisk arbeid må det være en viss forutsigbarhet. Man vedtar ikke bare regulering av et område den ene dagen for så å gå imot reguleringsplanen den neste. Politikerne må vite når nok er nok. Har vi tapt en sak, må vi gjøre det beste ut av situasjonen. I dette tilfelle må vi sørge for at reguleringsplanen for Linnegrøvann blir så bra som mulig. Dette i stedet for bare å si nei, nei, nei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**