Hemmelige avtaler er dårlig omdømmebygging!

Alstahaug Venstre har i en lengre tid prøvd å få innsyn i samarbeidsavtalen som Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet underskrev da de gikk inn i et politisk samarbeid etter valget i 2007. Dette har Alstahaug Venstre ikke lyktes med. Kommunestyrerepresentant Hanne Nora Nilssen mener hemmelige avtaler er dårlig omdømmebygging, og tar derfor dette temaet opp i et leserinnlegg. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hemmelige avtaler er dårlig omdømmebygging

Manglende informasjon, hemmelighold og hemmelige avtaler gir grobunn for spekulasjoner. Manglende informasjon gjør at fantasien vår får fritt spillerom. Dårlig omdømme skapes ved hemmelighold og hemmelige avtaler, nettopp fordi dette gir grobunn for spekulasjoner. Spekulasjoner som det imidlertid kan vise seg ikke å være hold i.

I lengre tid har undertegnede på vegne av Alstahaug Venstre prøvd å få innsyn i samarbeidsavtalen som Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet inngikk da de startet sitt politiske samarbeid. Dette har til nå ikke lyktes. Personlig er jeg overrasket over at slike avtaler holdes hemmelige, og mener det burde være en selvfølge at vi som bor i Alstahaug kommune får innsyn i et slikt viktig styringsdokument. Hvilke avtaler som er blitt gjort mellom partiene som sitter i posisjon vil gi oss velgere informasjon om hva slags mål politikerne har for kommunen og utviklingen av den. Ved å hemmeligholde slike avtaler blir velgerne holdt for narr.

Det er veldig viktig for en kommune å være god på åpenhet. Gjennom åpenhet vokser innbyggernes tillit til kommunen. Den tilliten bygger opp, tar vare på, og er det beste forsvaret for omdømmet. Desto bedre informasjon kommunen og politikerne gjør tilgjengelig for innbyggerne, desto mer blir de oppfattet som troverdige og pålitelige.

Et godt omdømme handler også om å skape entusiasme. Entusiasme for stedet du arbeider og bor på. Denne entusiasmen skaper igjen tiltrekkingskraft, og vi ser at kommuner med godt omdømme trekker til seg investorer, samarbeidspartnere, gode tilsette, interesse fra journalister og et positivt forhold til innbyggerne.

Hemmelige avtaler er dårlig omdømmebygging. Derfor oppfordrer jeg nå posisjonen i Alstahaug kommune om å gjøre samarbeidsavtalen tilgjengelig for offentligheten.

Åpenhet skaper tillit!

Hanne Nora Nilssen
Kommunsetyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**