Flertall for å åpne skottene i psykiatrien

En samlet helse- og omsorgskomite gikk idag inn for Venstres forslag om at det skal legges til rette for at unge med tilbud innenfor BUP i barne- og ungdomspsykiatrien, også etter fylte 18 år, kan beholde sin behandler i de tilfeller der det er etablert et tillitsforhold, og de unge selv ønsker det. Dette tilbudet bør kunne gis inntil fylte 23 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

– Mange unge har etablert et tillitsforhold til en behandler i barne- og ungdomspsykiatrien, som man mister ved overgangen til voksenpsykiatrien ved fylte 18 år. Det sier nå en samlet helse-og omsorgskomite at regjeringen må få en slutt på, sier forslagsstiller Gunnar Kvassheim som er tilfreds med at de rødgrønne setter sin flertallsmakt til side og stemmer for et fornuftig forslag.

Samhandling er blant de største utfordringene i helsetjenesten i dag. I spesialisthelsetjenesten hører barn og unge under 18 år som trenger psykisk helsehjelp, til i barne- og ungdomspsykiatrien, BUP. Ved fylte 18 år hører disse pasientene til i voksenpsykiatrien.

– Aldersgrensen skaper et brudd i behandlingen, noe som kan være uheldig siden det i psykiatrien er svært viktig med tillit mellom pasient og behandler. Et tillitsforhold kan det ta tid å bygge opp, og det er behov for en mykere overgang, sier Kvassheim.

Mental helse har pekt på at enkelte kan ved fylte 18 år stå uten tilbud, og dette kan føre til forverring av sykdom. Ansvarsfraskrivelse kan oppstå når ungdom nærmer seg 18 år, siden BUP da ikke vil starte opp behandling siden de snart er voksenpsykiatriens ansvar. Tilsvarende tilbyr ikke voksenpsykiatrien hjelp før fylte 18 år.

– Jeg forventer at helseminister Sylvia Brustad følger opp vedtaket til en samlet komite og setter fortgang i arbeidet med å åpne de tette skottene i psykiatrien som hindrer forsvarlig behandling av unge pasienter, sier Kvassheim.

En samlet Helse og omsorgskomite ser det som hensiktsmessig å gi pasienter mulighet til å beholde behandler også etter fylte 18 år og inntil fylte 23 år, når de unge selv ønsker det, for å sikre en mykere overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien og innstiller enstemmig på følgende forslag fra Venstre:

Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at unge med tilbud innenfor BUP i barne- og ungdomspsykiatrien, også etter fylte 18 år, kan beholde sin behandler i de tilfeller der det er etablert et tillitsforhold, og de unge selv ønsker det. Dette tilbudet bør kunne gis inntil fylte 23 år.

Les hele forslaget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**