Redusert utbygging i Leirskallhellinga?

Friluftsetaten er enig med Venstre om vern av sjelden skog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nordstrands Blad papirutgave skriver den 24/4 at Friluftsetaten går inn for en betydelig redusert utbygging av Leirskallhellinga. Bakgrunnen for dette er at Friluftsetaten har oppgradert områdets status til å ha et biologisk mangfold med regional betydning. Det er ikke satt noen dato for videre politisk behandling av reguleringsplanen.

Kari Haugland

Foto: Knut Haugland

Urskog
“Det er flott at lokalbefolkningen blir hørt når vi kommer med innsigelser”, sier Kari Haugland, Venstres BU-representant. “Hun forteller at det er granurskog i reguleringsområdet, og denne er visstnok sjelden i tettbygd strøk. I tillegg skal en del vilt ha tilhold i skogen som er tenkt omregulert.”

Biologisk mangfold
“Det er kanskje ikke så mange andre enn Venstre som har programfestet viktigheten av å bevare det biologiske mangfoldet, og det er spesielt viktig i Oslo. Biologisk mangfold er en hjertesak for Venstre”, sier Kari Haugland.

Se tidligere sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**