Venstre vil ha stemmerett for 16-åringer!

Venstre ønsker at 16-åringer skal få stemme ved lokallag. Sammen med SV fikk vi derfor formannskapet til å be om en sak til kommunestyret der stemmerett for 16-åringer skal diskuteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jente som hopper

Foto: Jan Harsem

Det er bekymringsfullt at valgdeltakelse og interesse for lokalpolitikk ikke er større enn den er blant befolkningen. Av den grunn må vi se på nye måter å øke engasjementet på. Stemmerett for 16-åringer kan være et v tiltakene.
Engasjementet blant unge finnes, men det kan være en utfordring å få dem til stemmeurnene. I alderen 16-18 år er de fleste i høy grad til stede i lokalmiljøet. De går på skole og deltar i mange aktiviteter på hjemstedet, og har god innsikt i tilbud til ungdom og ungdoms forventninger. Etter videregående skole, omtrent samtidig med oppnådd stemmerettsalder, flytter mange hjemmefra for å ta videre utdannelse. De mister da den umiddelbare nærhet til hjemstedet. Vi vi Venstre tror at det kan være mulig å fange interessen for valg og lokalpolitikk hvis ungdom får anledning til å stemme i perioden før de flytter hjemmefra. Vi mener også det er fornuftig at 16- og 17-åringer ved valg kan si sin mening om lokalpolitiske forhold!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**