Møte i fast utvalg for plansaker 6.mai

Det ble satt opp et ekstra møte i planutvalget den 6.mai. Sakslisten kan du finne her ved å følge linken. Sakslisten og sakspapirene finner du også ved å gå inn på www.alstahaug.kommune.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saksliste 6.mai

17/08 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av tilbygg til eksisterende
bolig.

18/08 Påbygg- bolig Mølnhushaugen 43.

23/08 Oppføring av garasje i Håreksgate 26 til tiltakshaver Christer og Charlotte Davidsen.

24/08 Søknad om kjøp av tilleggstomt i Arnulf Øverlandsgate 28. Planfaglig vurdering.

25/08 Bebyggelsesplan Gnr 39, Bnr 76.

26/08 Søknad om reguleringsendring, Novikveien 57

27/08 Privat forslag til omregulering av Sjøbergsgate 29-31.

28/08 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for fradeling av boligtomt.

Orienteringssak
Spørsmål fra repr. Hanne Nora Nilssen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**