Meningsmåling gir Venstre i Rogaland to på tinget

I følge en meningmåling gjort for Stavanger Aftenblad ville Venstre fått to stortingsrepresentanter fra Rogaland. – Det er ikke urealistisk, sier nominasjonskomiteens leder Thor Bjarne Bore.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Meningsmålingen gir Venstre i ogaland et resultat på 6,7%. Det er det nestbeste meningsmålingsresultatet for Rogaland Venstre siden stortingsvalget i 2005. Målingen finner sted samme dag som nominasjonskomiteen holder sitt første møte. -Det er grunn til å være optimistisk på vegne av Venstre, sier Thor Bjarne Bore.

Gunnar Kvassheim er i dag Rogalands representant på Stortinget. Leder i Rogaland Venstre, og nyvalgt sentralstyremedlem i Venstre, Helge Solum Larsen, er første vararepresentant.

Nominasjonskomiteen som innledet sitt arbeid i dag skal levere sin innstilling i løpet av oktober 2008. Nominasjonsmøtet finner sted i slutten av november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**