Innlegg på Landsmøtet 2008

Fylkesleder Terje Soløy, tok opp fiskeripolitikk på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kjære Landsmøte.

Det er godt å være her.
Etter å ha vært politisk deaktivert i noen år, så er det godt å være tilbake for å diskutere god politikk i Venstre.

I dag tidlig så kunne vi høre i NRK-radio at venstrevelgere synes den beste politikken kommer fra andre parti.
Kanskje er det fordi de savner fiskeripolitikk, de som ser til andre partier.

Lars — jeg tar utfordringen din fra i går, hvor du etterlyser mer politikk.

Norges største eksportnæring etter olje og gass, er fiskerinæringen.
For oss som bor i kyst Norge, så er det et savn at god fiskeripolitikk ikke er blitt viet så mye plass som det er grunn til å forvente.

Hva er så god fiskeripolitikk?
Etter vårt syn, så er det fiskeripolitikk, som samsvarer med et eller flere av Venstres liberale prinsipper.

Årsmøtet i Finnmark Venstre har sagt i en uttalelse at vi vil ha "Forbud mot bruk av snurrevad"
Den samme uttalelsen ble forsøkt fremmet fra forrige Landstyremøte den 8. — 9. mars, men bla da bare oversendt til stortingsgruppa for behandling, og der ligger den.

Mange vil sikkert spørre seg: "Hva i all verden er snurrevad"?

Snurrevad er et trålredskap, med en åpning på 37,5 meter x 37,5 meter, eller mer.
Snurrevad slepes etter fartøyene faktisk helt oppe i fjæresteinene.

I norsk fiskerilovgivning, står det at trål ikke tillates brukt innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen.
Snurrevad er den største trussel mot utryddingstruede fiskearter, som kysttorsk, og faunaen i havet forøvrig.

Jeg skal ikke bruke mer tid på galskapen med snurrevad her og nå, for da blir jeg i alle fall ikke ferdig i dag. Men jeg skal være her hele helgen, så det er bare å spørre, for de som lurer.

Tilbake til god fiskeripolitikk.
God fiskeripolitikk, det vil være å ikke tillate omsetting av rettigheter, slik som det er i dag.
Det er ikke rett at noen få skal eie fisken som svømmer rundt i havet.

Kapitalismen har inntatt deler av norsk fiskerinæring med stor tyngde, faktisk på en slik måte at det minner mer om grådighet. Kapitalen har vi bruk for, kapitalismen har vi bare delvis bruk for. Men vi har ikke bruk for grådighet.
I enkelte samfunn langs kysten er folk faktisk blitt husmenn i eget rike, som følge av dette.

Vi vil ha en miljøvennlig fiskeripolitikk.
Vi vil ha en fiskeripolitikk, som gir de mange samfunn langs kysten vår, mulighet til å utnytte de naturgitte resurser på en bærekraftig måte, mulighet til å høste og foredle lokalt.
Det hele handler om gode levekår i distrikts Norge.

Kyst — og Fiskeriminister Helga Pedersen sa da kom inn i regjeringen for 2,5 år siden at hun skulle sørge for lys i husene.
Da har hun en jobb å gjøre, for det har blitt flere mørklagte hus de siste 2 år.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**