Klemetsrudutbyggingen opp i byutviklingkomiteen

Venstres Ola Elvestuen vil ta opp Klemetsrudanlegget i byutviklingskomiteen for å sikre politisk kontroll og nærmiljøinteresser i utbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ola Elvestuen

Foto: Venstre

— Klemetsrudanlegget er et viktig miljøprosjekt, men samtidig ligger anlegget nær Mortensrud kirke, Lofsrud gård, Østmarka og befolkningen på Mortensrud, Brenna og Lofsrud, sier Ola Elvestuen.

Han peker på at bydelen er i stor endring, og fordi det er kommunen som både eier og driver anlegget vil han be om en orientering om selve arealdisponeringen på neste møte i komiteen, som avholdes 29. mai.

— Først og fremst trenger komiteen en oversikt over det som skal skje, og hvordan det skal foregå. Jeg ønsker en utvikling som er tilpasset nærmiljøet på en best mulig måte, sier Elvestuen.

Kari Haugland

Foto: Knut Haugland

— Biogassanlegget kommer, men nå er det viktig at vi lokalpolitikere får påvirke dette på en skikkelig måte, sier leder i Søndre Nordstrand Venstre, Kari Haugland.

Les mer i Nordstrands blad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**