Dørum kommer – kommer du?

Gran Venstre i samarbeid med Lunner og Oppland unge Venstre ønsker å sette skolepolitikken på dagsorden onsdag 14. mai, og har i den forbindelse vært så heldig å få Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum til å innlede til debatt med tema “skolen i et samfunnsmessig perspektiv”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre har utarbeidet et eget skolepolitisk manifest. “Venstre prioriterer kunnskapssamfunnet”, heter det i en uttalelse fra Venstres landsmøtet som fant sted på Sundvolden 11. — 13. april. Det er nettopp respekt for kunnskap og skolens innhold som er hovedtema i Venstres skolepolitiske manifest. Det å gjenreise respekten for læreren, økt satsing på rådgivningstjeneste og kvalitet, er andre viktige momenter i Venstres skolepolitikk. Under stortingets spørretime den 30. april, etterlyste Dørum regjeringens støtte til Venstres forslag på skolesatsing. Søkningen til lærerutdanningen er sterkt fallende, og et aldrende lærerkorps innebærer lærermangel om få år. Med dette faktagrunnlaget i bakhodet, blir det uforståelig at regjeringen stemmer ned Venstres forslag i stortinget, utaler Dørum. Venstre vil ha et lærerløft gjennom systematisk videreutdanning, de rødgrønne stemmer dette ned. Venstre foreslår nasjonale rekrutteringsplaner for lærere, dette stemmes også ned av de rødgrønne. Venstre vil ha en femårig lærerutdanning med mer praksis og mer faglig fordypning, heller ikke på dette punktet får Venstres forslag støtte fra regjeringen. Statsministeren leder rett og slett en regjering som ikke er forberedt på de konkrete og praktiske ufordringene vi har med å sikre gode og tilstrekkelige mange lærere, uttaler en noe oppgitt Dørum.

Gran Venstre har fokus på skolepolitikken lokalt. For Venstre er det viktig at kvaliteten i undervisningen er like god for alle elever uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på. Skolen skal være et trygt og naturlig sted å være — ikke bare for elevene, men også for lokalsamfunnet. Med denne bakgrunn ønsker Gran Venstre å ha fokus på skolen i et samfunnsmessig perspektiv, uttaler Gran Venstres leder Hanne Magnussen. Vi inviterer derfor alle som har interesse for skolens plass i samfunnet og som mener det er viktig å satse på kvalitet og kunnskap, til å møte opp i kantinen på Gran Rådhus, onsdag 14. mai kl 19.00.
Siste del av møtet er satt av til spørsmål og debatt, sier Hanne Magnussen.

Kontaktperson: Hanne Magnussen, leder i Gran Venstre, mobiltelefon 920 55726

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**