Nei til bompenger i Eigersund – folkavstemning løsningen?

Venstres representant Brit Kvassheim var kritisk til den forestående utredningen om bompenger i Dalane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er imot innføring av bompenger for å finasierer et par flaskehalser på infrastrukturen kommunen. til det er befolkningsgrunnlaget for lite. Det blir også feil å plassere en av bom på E39 for å finansiere utbedringer av Eigerøy bru. Slik saken er lagt fram er plasseringer av bommer utelatt av taktiske grunner tror Venstrerepresentanten. Innbyggerne i Eigersund har krav på å vite hvilke prosjekter som skal finasierer, hva de koster og hvor bommene er tenkt plassert. Når en slik utredning foreligger vil det kunne danne grunnlag for en folkeavstemning om bompenger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**