Venstre vil ha bedre kommunikasjon i Dalane

Det var godt oppmøte fra Venstrelag fra alle kommuner i Dalane da fylkestingsgruppa og fylkeslaget kom på besøk til Egersund. Bedre samferdsel i Dalane ble et viktig punkt på agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Besøk fra fylket i Dalane

Foto: Øyvind Misje

Alle lokallagene fikk benytte denne anledning til å legge fram viktige saker fra den enkelte Dalane kommunen. Hovedinntrykket er at det går godt i Dalane for tiden og at utfordringene går ut på å skaffe nok arbeidskraft til et aktivt næringsliv i området. Sokndal har derimot en utfordring i å stoppe fraflytting i fra kommunen.

For begge områder er gode samferdselsløsninger viktig for å sikre en fortsatt god utvikling for regionen. Bompenger er løftet opp som en mulighet for å sikre finansiering av nye veger. Det ble under møtet påpekt at det også finnes andre muligheter som regionale politikere må ta tak i. For eksempel ble ny veg i Drangsdalen og tunell i Gloppedalen finansiert uten bruk at bompenger da Venstre satt i regjering. Venstres intiativ for å forbedre tunnel og lage rundkjøring ved Eigerøy bro er også et eksempel på dette.

Fylkespolitikerne ble også orientert om saker som vindkraftutbygging i Bjerkreim, Egersund Youth Chamber Music Festival, barnehageutbygging, forbedring av togtrase gjennom Drangsdalen, etc.

Jarle Braut påpekte viktigheten av å bruke fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland for å styre utviklingen av vindkraftutbygginger i regionen. Han orienterte også om fylkeskommunens bidrag på 500.000,- til renovering av Viberodden fyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**