Referat fra skolepolitisk møte i Gran med Venstres stortingsrepresentant Odd Einar Dørum

“Skolen er ingen velferdsinstitusjon, men en utdanningsinstitusjon”, uttalte Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum i møtet som ble arrangert den 14. mai. Møtet var arrangert av Gran Venstre i samarbeid med Lunner Venstre og Unge Venstre i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tema for møtet var “skolen i et samfunnsmessig perspektiv”, og det var 11 personer til stede da Venstres stortingsrepresentant Odd Einar Dørum besøkte Gran.

Samfunnsutviklingen og forventninger til skolens innhold og funksjon, har endret seg dramatisk de senere årene. Dørum frykter at kunnskapsløftet blir vanskelig å oppfylle hvis det ikke skjer endringer i forhold til skolepolitikken med større grad av fokus på hva skolen sin primærrolle skal være, nemlig et sted for å lære. Som viktige forutsetninger for at skolen skal kunne ha større fokus på innhold, nevnte Dørum bl.a:

* Respekten må gjenvinnes – det må være et gjensidig og likevektig forhold mellom rettigheter og plikter.
* Større fokus på pedagogisk ledelse av skolene, samt kvalifikasjonskrav til lærerne
*Større fokus på kompetanseutvikling, spesielt i forhold til basisfagene og relasjonsbygging
* Fokus på rekruttering

Etter innledningen, ble det en livlig diskusjon hvor også skolestruktur og andre spørsmål var tema.

Knut Viset
referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**