Flyskole ved UiT og i Målselv

Vidkunn Haugli har jobbet både politisk og administrativt for å få på plass en flyskole på Bardufoss. Norwegian Aviation College klarte seg ikke i lengden, og etter mange års prosess blir flyskolen nå videreført ved Universitetet i Tromsø, i praksis på Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Det har vel knapt vært et styremøte i Målselv Venstre uten at denne saka har vært drøftet, og mange uttalelser og henvendelser og besiktigelser har det sannelig vært, sier lokallagsleder Rolf Austgard og tidligere leder Vidkunn Haugli, som også var styremedlem i NAC.

Dørum Haugli Sollied

Foto: Målselvfossen turistsenter

Haugli er også fornøyd med den oppmerksomheten Roar Sollied har skapt for saka de to siste månedene: Han fremmet en uttalelse fra Troms Fylkesting, oppfordret gjennom media om å overse ESA, og han fikk i april Odd Einar Dørum til å avkreve svar fra statsråd Aasland om flyskolens skjebne. I det skriftlige svaret antydet Aasland det som nå kommer: At “eventuelle vurderinger fra ESA vil være av en mer uformell karakter.” Saka lå dermed hos Statsråden.

-Flyskolen er også et lokalt initiativ, som er verdt å berømme og ville være for ille å miste, sier Vidkunn Haugli.

Til høsten er det 12 kandidater på plass og flyene tar av igjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**