Yxneyavtalen strander

Fylkesmannen i Østfold sier nei til oppsetting av nye stengsler på Yxney. Dermed er det gode muligheter for at avtalen ikke blir gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


28. mai skal planutvalget i Sandefjord behandle tilsammen 6 saker knyttet til Kjell Ulrichsens eiendom Yxney:
* Fradeling av 3 bebygde fritidseiendommer.
* Flytting av fiskekum og nytt bryggeanlegg.
* Søknad om gjerde.
* Riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny.
* Oppsetting av port med gjerde og bom på intern kjørevei.
* Bruksendring av klubbhuset.

5 av de 6 sakene gjelder tiltak som er forutsetninger for gjennomføring av avtalen som i 2007 ble inngått mellom Sandefjord kommune , Miljøverndepartementet og Kjell Ulrichsen. Samtlige tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Mens rådmannen i Sandefjord innstiller på dispensasjon til alle disse tiltakene, kan fylkesmannen i Østfold ikke anbefale at det gis dispensasjon for oppsetting av nye stengsler.

Dermed er det gode muligheter for at avtalen ikke gjennomføres, noe de mange som er opptatt av å bevare retten til fri ferdsel i utmark vil være glad for. Les Sandefjords blads artikkel om saken.

Den norske turistforening har engasjert seg sterkt imot avtalen. Dette kommer også til uttrykk i leserinnlegg i dagens utgave av Sandefjords blad – som ikke er lagt ut på nettet.

Kløft
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**