Stemmerett for 16-åringer i Søndre Nordstrand

Søndre Nordstrand Venstre og SV fremmer et forslag om å delta i en forsøksordning med å gi 16-åringer stemmerett ved neste kommunevalg i 2011 i Bydel Søndre Nordstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Å gi 16-åringer stemmerett handler om å utvikle vårt demokrati. Det handler om å ta ungdom på alvor, og erkjenne at de har erfaringer, kunnskap og kreativitet, som er viktige for de politiske valg som skal gjøres. Ungdommen er selvstendig og aktive brukere av en rekke kommunale tjenester. Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir alle under 18 år rett til å bli hørt og si sin mening. Å prøve ut stemmerett for 16-åringer både på bydelsnivå, og for valg til bystyret, er en måte å erkjenne den retten.

En prøveordning med stemmerett for 16 åringer har lenge vært anbefalt bl.a. av Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og av Barneombudet.

Søndre Nordstrand har 3 ungdomsskoler og en 8-13 skole. Bydelen har et aktivt Ungdomsråd.
I Søndre Nordstrand finnes et utall av lag og organisasjoner med variert fritidstilbud til barn og unge, og deltakelse blant ungdommen er høy. Bydelen har vært gjennom tidvis tøffe tak og ungdommen har selv tatt fatt i utfordringene, stått samlet om å støtte og styrke hverandre i arbeidet med å bygge opp igjen et positivt ungdomsmiljø. Bydelen har mange aktive og bevisst ungdommer.

Valgurne 2

Oslo Venstre mener:
– Ungdomsgenerasjonen er oppegående nok til å ta ansvar for sitt eget demokrati. Det har aldri vært så mange engasjerte ungdommer som i dag, og det må man ta konsekvensen av.
– 16-åringer kan blant annet øvelseskjøre med bil, ta førerkort for moped og lett motorsykkel, kan dømmes til fengselsstraff, kan velge utdanning uten foreldres samtykke, søke lån i statens lånekasse for utdanning og melde seg ut eller inn av frivillige organisasjoner og trossamfunn.

Historisk sett har stemmerettsalderen i Norge vært senket fire ganger siden 1920, og senest i 1978 da 18-åringer fikk stemmerett. Tiden er inne for å senke stemmerettsalderen ytterligere.

Ta gjerne kontakt med Venstres BU-representant Kari Haugland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**