Takk for hjelpa

Vi har avslutett folkets skoletankedugnad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Eller, avsluttet er den vel aldri. Vi har ihvertfall konkludert med at folket ønsker høyere lærertetthet og et skolekontor. Ellers virker det som om fokus bør ligge på læring og en enhetlig tanke omkring dette. Vi jobber videre og ønsker fortsatt innspill på mail.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**