Samferdselskomiteens nestleder til Halden, 4 juni kl 20 -21

Borgild Tenden kommer til Halden for å snakke om nasjonal transportplan og Østfoldbanens betydning i det nasjonale jernbanenettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Østfold Venstre ønsker velkommen til åpent politisk møte med nestleder Borghild Tenden (V) i stortingets samferdselskomite. Hun vil snakke om nasjonal transportplan og Østfoldbanens betydning i det nasjoneale transportnettet.

Tenden og Venstre står stadig på for Østfoldbanen, blant annet gjennom bevilgningsforslag til nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, forlengelse av dobbeltsporet forbi Moss, kryssningsspor i Berg og ny hovedbanegård i Halden.

Vel møtt til Høgskolen i Østfolds lokaler på Remmen, rom D1-057, onsdag 4. juni kl 20 00 – 21 00
Hovedinngangen er åpen fra ca kl 19 30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**