Likevel stengt på Yxney ?

Mens Høyre i mai var opptatt av at de ulovlige bommene på Yxney skulle kunne passeres til fots og med barnevogn er Høyre i juni av en litt annen oppfatning. I mellomtiden har partitoppene vært innkalt til møte hos grunneier Ulrichsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter møtet var det viktigere for Høyre å legge til rette for at Ulrichsen skal slippe å se turgåere på stier og svaberg i nærheten av hyttene enn å ta vare på mulighetene til ferdsel i området.

Venstres Marianne Reistveit foreslo igjen å si nei til dispensasjon, med henvisning til at det ikke foreligger “særlige grunner” og til at gjerdet/bommen er ulovlige tiltak så lenge det ikke er gjennomført saksbehandling av tiltaket etter friluftsloven.

Engebukta, sommeren 2007

Les oppslaget i Sandefjords blad.

Verken Ulrichsen eller Høyre har foreløpig gitt signaler om at de punktene i avtalen som berører “kanalisering” av trafikken på Yxney skal endres.

Kartet under viser en oversikt over de viktigste stiene på Yxney. Det er stien mellom Engebukta (med den vestvendte stranda) og Ertsvika som vil bli fysisk stengt dersom planutvalgets siste vedtak blir stadfestet. Stengningen av denne stien innebærer at turgåere må gå store omveier for å komme til deler av Yxney.

Yxney Kart
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**