Yxney: Meningsløse atferdsregler

Sandefjord Venstre har avgitt uttalelse til kommunens forslag til atferdsregler for Engebukta på Yxney. Konklusjonen i uttalelsen er at det ikke er behov for egne atferdsregler for dette lille området og at minst ett av punktene ikke kan hjemles i Friluftslovens §15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Engebukta ligger 20 minutters gange fra parkeringsplass. For å komme dit må man gå gjennom store områder som brukes langt mer – uten at noen noengang har tenkt at “her må vi bruke friluftsloven og lage atferdsregler….”

Ut over henvisning til Yxneyavtalen gir rådmannen ingen begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med egne atferdsregler for området ved Engebukta. Saksframlegget føyer seg dermed pent inn i rekken når det gjelder sakene i kjølvannet av Yxneyavtalen. Forvaltningslovens pålegg (§7) om at saker skal belyses best mulig settes til side av rådmannens målsetting om å “få gjennom de nødvendige vedtak”.

Høringsuttalelsen er omtalt i Sandefjords blad. Les artikkelen

Engebukta

Engebukta

Hele høringsuttalelsen finner du her.
Les Sandefjord Venstres høringsuttalelse.

Se også Sandefjord Venstres samleside om Yxneyavtalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**