Omvendt reservasjonsordning mot uadressert reklame – noe for Søgne ?

I dag må vi reservere oss ved å sette opp etikett på postkassen vår dersom vi ikke ønsker uadressert reklame. Burde det ikke heller være slik at vi selv kan bestemme hva skal ha i postkassen ? Dersom vi ønsker uadressert reklame setter vi på etikett som viser at vi ønsker uadressert reklame i postkassen ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I dag får norske husholdninger automatisk ca 50 kg uadressert reklame i sine postkasser dersom de ikke reserverer seg. En omvendt reservasjonsordning vil spare miljøet for store klimagassutslipp både forbundet med produksjon og transport av papiret.

Vi akter å fremme slikt forslag i Søgne kommunestyre:
“Søgne kommune vil anmode partiene på Stortinget om at de i forbindelse med høstens behandling av regjeringens forslag til ny markedsføringslov, foreslår en lovendring som medfører en speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame.

Dersom ny markedsføringslov ikke endres av Stortinget, vil Søgne kommune søke regjeringen om å få bli en prøvekommune for speilvending av dagens renovasjonsordning mot uadressert reklame.”

En god ide ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**