Orkdalsskolen mot topp ti

I dagens Sør-Trøndelag har Orkdal Venstre et innlegg for å presisere noen kommentarer angående disiplin og vurdering i skolen. Dessuten framheves det at Venstre vil ha sterkere fokus på praktisk arbeid i en skolehverdag som har blitt mer og mer teoretisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Her er leserinnlegget:

Orkdal Venstre er glad for at avisa ST omtaler våre innspill til kommunens oppvekstplan. I oppslaget 18. okt. og lederen 22. okt. trekkes vårt ønske om mer disiplin og et vurderingssystem fram; "et vurderingssystem av skolen må tåles". Når vi foreslår et vurderingssystem er det fordi vi mener dette effektivt vil hjelpe skolene med å fokusere mer på forbedring og læring. Det er vi helt avhengige av dersom vi skal bli blant de beste. De som har lest høringsnotatet på nettsiden orkdal.www.venstre.no vil se at vurderingssystemet først og fremst er et internt verktøy i skolen, og konkret håper vi at en eller flere av skolene blir deltakere i et forskningsprosjekt ved NTNU om bruk av systemet "Kvalitetsvurdering i skolen".
I ST 21. oktober stiller Helge Fagerholt spørsmål ved "hvordan kommunepolitikere skal kunne gjøre noe med disiplinerende virkning i klasserommet". I følge utredningsarbeidet bak oppvekstplanen ønsker FAU-lederne et bredt samarbeid om folkeskikk, og respekt for voksne. I Orkdalsskolen har vi mange eksempler på at lærere som vektlegger disiplin både skaper høy trivsel og god læring. Slike lærere vil vi ha flere av! Skolene skal prioritere lærernes og elevens arbeidsmiljø i skoledagen. En annen svært viktig del av vårt innspill, er en høgere prioritering av mer praktisk arbeid i en skolehverdag som har blitt mer og mer teoretisk. Dette gjelder de fleste fag. Det vil skape større variasjon, større mulighet for alle til å oppleve noe som interessant, og dermed bedre motivasjon og læringsutbytte for de aller fleste elevene. Høringsnotatet på orkdal.www.venstre.no inneholder også en rekke andre tiltak, som dagskoletilbud for elever som faller ut av ordinær undervisning, og større fokus på entreprenørskap.
Helge Fagerholt har ellers noen gode og nyttige betraktninger rundt organisering av etterutdanning for lærere. En kompetent lærer gir elevene større læringsutbytte, og Venstre prioriterer derfor videreutdanning. Men Venstre vil nok ikke overlate alt ansvaret til den enkelte lærer, bl.a. fordi skolene bør kunne prioritere områder der de mangler kompetanse.
Skolepartiet Venstre setter pris på å få bidra til den viktige debatten om Orkdalsskolen. Besøkene til de fleste av skolene ga oss mange verdifulle innspill, men det er mange erfaringer og ideer vi ikke har hørt enda også.

Lone Kvålsvoll og Lavrans Skuterud
Orkdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**