Rådmannen kritiserer ordførerens kommentarer til økonomirapport

Rådmann Karl Johan E. Olsen kritiserete ordfører Terje Jørgensen sin tolkning av økonomirapporten som ble lagt fram for formannskapet i Eigersund 28.10.2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ordføreren viste til at budsjettet hadde en sprekk på 10,5 mill. kroner. Rådmannen mente dette var en tendesiøs tolkning siden ordføreren ikke også så på inntektssiden. Venstres Rake ville at en del av disse budsjettsprekkene burde vært politisk behandlet før de ble presentert i en økonomirapport. Dermed kunne politikerne ta de politiske valgene som var nødvendige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**