Åpenhet i offentlig forvaltning ?

Åpenhet i offentlig forvaltning og tillit til offentlig forvaltning er en viktig Venstresak. Dersom vi skal få kommunen vår til “å gå på skinner”, er det en forutsetning med tillit til hele det kommunale apparatet – administrasjon, politikere og alle kommunens ansatte. Det er også viktig med tillit innad i kommunen — de tilsatte seg imellom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Holdningen i vår kommune må være slik at vi vanlige innbyggere må føle at vi til enhver tid møter åpenhet, respekt og forståelse i møte med kommunen . Det er vel det vi kort og godt kaller god service. Kommuneadministrasjonen er til for innbyggerne — ikke omvendt.

Lillesand kommune har tatt konsekvensen av en slik holdning. Der har de vedtatt et eget informasjonsreglement. Et lignende reglement har vi også i Søgne, men ikke på langt nær så vidtgående som det de har i Lillesand. Søgne Venstre vil nå foreslå at vi får et tilsvarende reglement i Søgne.

Vi retter ikke med dette noen kritikk til forvaltningen i Søgne kommune. Men for å sikre oss om at det ikke skal være tvil om hvor vi står, ønsker vi et nytt vidtgående reglement i vår kommune. Her er noen smakebiter:

“For å styrke det kommunale folkestyre, muligheten for deltagelse og kontroll og den enkeltes rettssikkerhet, skal alle ansatte i Søgne kommune bidra til størst mulig åpenhet om vår virksomhet….

Søgne skal tilrettelegge for at innbyggerne får mest mulig utfyllende informasjon om kommunens virksomhet som forutsatt i kommuneloven § 4.

Alle ansatte kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsfelt, så lenge disse ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. ”

Om ansattes ytringsfrihet heter det blant annet:

“Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grensen av lovbestemt taushetsplikt.”

En god ide ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**