An apple a day keeps the teacher away

Løftene om at pengene skulle regne over kommunene etter regjeringsskifte har ikke slått til. Det har dessverre blitt verre, og de neste tre årene ser ut til å bli et økonomisk mareritt for Tønsberg kommune. Skolesektoren slipper heller ikke unna nedskjæringer. Det brukes penger på norsk skole, spørsmålet vi må stille er om pengene blir brukt rett. Dette spørsmålet må også stilles i vår egen kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mat, frukt, grønt, eple

I år bruker Tønsberg kommune 1,3 millioner på skolefruktordningen. Dette er penger vi får fra staten, men som like fullt går i potten som brukes på skole. SV lovet alle skoleelever varm mat i forrige valgkamp. Realitetene innhentet både finansministeren og utdanningsministeren, og resultatet har blitt et eple. Ingen er uenig i at ernæringsrik mat er viktig, uansett alder, men når norske skolebygg ikke er bygd for å gi elever varm mat, og regjeringen ikke har vilje til å gjennomføre det SV har lovet, blir dette å holde elever og foreldre for narr.

Uansett løftebrudd eller ikke. Venstre mener det er feil å bruke penger som er avsatt til skole på frukt til elevene. Venstre vil heller bruke pengene på den enkeltfaktoren som utgjør den største forskjellen for elevene, nemlig læreren.

I kommuneplanen som Tønsberg kommune vedtok i april i år fikk Venstre gjennom at kommune skal jobbe for å heve kompetansen til lærerne i Tønsberg. Det er viktig med gode lærere. Vi må ansvar våre lærere. Vi kan ikke vente på staten.

Venstre er et parti som går til valg på å heve kompetansen til lærere, både i lokal og statlig regi. Vi vil prioritere dette fremfor flere timer i skolen og skolefruktordningen. Dette gjør vi fordi vi anerkjenner det faktum, at det er læreren som er den store enkeltfaktoren for et godt resultat i skolen.

Å gi ut skolefrukt er noen kommunen er pålagt fra staten, men for en tid tilbake kunne flere medier melde at flere kommuner valgte å bruke fruktpengene på andre tiltak i skolen.
Kanskje skulle også Tønsberg kommune bryte loven, og bruke fruktpengene der de virkelig kommer til nytte, nemlig en kompetanseheving til lærerne, eller hva?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**