La svake grupper få hjelp til å betale høye tannlegeregninger!

Fylkesleder Emil Pedersen fikk for kort tid siden inn et leserinnlegg i flere aviser i Agder om denne saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Han skrev følgende:

Vi vet alle at det er kostbart å gå til tannlegen. De fleste nordmenn har ganske god tannhelse, men svake grupper som eldre, sosialhjelpmottakere, kronikere, rusmisbrukere og grupper med lav inntekt sliter veldig med tannlegeregningene sine. Ofte velger de å droppe tannlegebesøket med den følgen at problemene og kostnadene vokser. Disse gruppene må kunne få gratis tannbehandling når regninga overstiger en viss størrelse. Selvsagt vil de kunne forebygge noe ved daglig å ta vare på tennene sine, men jevnlige tannlegebesøk er likevel nødvendige. Slik situasjonen er nå, hender det faktisk at enkelte tar opp lån for å kunne ivareta tannhelsa si. Slikt føles nedverdigende. Venstre mener det er urimelig at nødvendig behandling av tenner og sykdommer i munnen skal være skilt fra andre sykdommer og at det offentlige helsevesen ikke skal komme inn i bildet i slike tilfeller.

Bildet: Fylkeslederen

Emil Pedersen

Foto: Tor Ole Rønning

I det nye programutkastet sitt går Venstre inn for at det offentlige dekker 50% av nødvendige tannlegekostnader som ligger mellom 3000 og 15000 kroner og dessuten 85% av kostnadene over 15000. I tillegg skal alle under 20 år få gratis behandling.

Venstre mener også at staten må informere nordmenn om priser på tannlegetjenester slik at konkurransen blir reell.

EP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**