Venstreskole trinn 1 og 2 i Ålesund!

14- 16 November er det Venstre skole trinn 1 og 2 i Ålesund. De som har gjennomført trinn 1 fra før blir med når trinn 2 starter på lørdagen. – Dette er en gylden mulighet for de som har anledning til å lære litt om organisasjonen og ikke minst det politiske arbeidet sentralt i partiet sier Jens Johan Hyvik som har gjennomført begge trinnene tidligere.
– Veldig sosialt og meget lærerikt er erfaringen fra Hyvik som anbefaler kurset for alle i alle aldre, posisjoner og kjønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner - Hvorfor stemme Venstre

Foto: Venstre

Informasjon
Fylkeslag: Møre og Romsdal Venstre i samarbeid med VHO
Tid: 14-16 november.

Kurs: Venstreskulen Trinn 1 (fredag kveld) og trinn 2 (laurdag og søndag)
– Trinn 1. start kl 1700 fredag 14. november
– Trinn 2. start kl 1030. laurdag 15. november (slutt søndag ca kl 1500)
Overnatting: Thon Hotel Ålesund¬¬¬¬¬¬¬
Pris: Fylkeslaget sponsar samlinga men deltakarane (eventuelt lokallaga) må betale ein eigendel.
Eigendel m/overnatting frå fredag til søndag: 1000 kr.
Eigendel m/overnatting frå laurdag til søndag: 500 kr.
Eigendel u/overnatting frå fredag/laurdag til søndag: Med middag både laurdag og søndag, 400 kr. Med middag 1 dag, 300 kr. Utan middag, 200 kr (NB: for å få desse prisane må du gje melding om og når du skal ha middag saman med påmeldinga!)
Eigendel, berre trinn 1 fredag, u/overnatting: Ingen eigendel.
Betaling: Vi har avtalt med hotellet at deltakarane berre betalar eigendel på hotellet (resten blir fakturert fylkeslaget på fellesrekning). Fylkesstyret oppmodar lokallaga til å dekke eigendelen for deltakarane!
Prisen inkluderer: For dei som overnattar inkluderer prisen fullpensjon med m.a. middag fredag og laurdag.
For dei som ikkje overnattar inkluderer prisen kurs og lunsj mm. Om middag sjå ovanfor.
Ved ankomst fredag blir det servert rundstykke eller liknande og kaffi/te til alle.
Reise: Deltakarane (eventuelt lokallaga) må betale reisekostnader.
Fylkeslag: Møre og Romsdal
Påmelding: Så snart som råd og seinast innan 2. november (vi har opna for seinare påmelding, ta kontakt så snart som råd!). Påmelding til Jens Johan Hyvik. E-post: [email protected], eller telefon 90899194. Husk å gi beskjed om du trenger overnatting og om du vil delta både på trinn 1 og 2 kurset, eventuelt hvilket av dem. (Fylkesstyret kan om nødvendig prioritere mht fordeling av plasser.)
Kontaktperson Møre og Romsdal Venstre: Jens Johan Hyvik (e-post: [email protected], eller telefon 90899194)
Kursansvarleg: Rita Sletner (ass. generalsekretær i Venstre),

Anna:
Deltakarar som ikkje har gjennomført Trinn 1 før må delta på dette på fredag kveld. Deltakarar som har gjennomført Trinn 1 kan delta på Trinn 2 frå laurdag til søndag.
Det er ei målsetting med kurset å utdanne kursleiarar til Trinn 1 kurs i Møre og Romsdal. Dei som deltek på kurset må difor rekne med at dei blir oppfordra om å halde trinn 1 kurs i sitt lokallag eller eit nærliggjande lokallag i løpet av 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**