Høgskolen i Nesna

Spørsmål i spontanspørretimen 5. november 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Høgskolen i Nesna er i fare, og det må være i Helgelands interesse at helgelandregionen slår ring rundt «sin» høgskole.

50 % av lærerne i regionsentrene kommer fra høgskolen i Nesna, og hele 70% i helgelandsdistriktet er utdannet på lærerhøgskolen. Det kan virke dramatisk om regionen mister høgskolen i fremtiden.

Ved å sette fokus på Høgskolen i Nesna kan det derfor tenkes at man tar opp en diskusjon rundt RKK systemet, og formålstjeneligheten ved denne måten å organisere kompetansehevingen i kommunene på. RKK er kursarrangør, og kompetansehevingstilbudene som RKK utarbeider kommer som et resultat av innmeldte behov fra kommunene. Det er kun Nordland Fylke som har denne RKK organiseringen. I de andre fylkene forholder man seg direkte til høgskoler og universiteter og deres oppdragsenheter.

1. Er det nødvendig at RKK er redskapet for tilrettelegging av kompetanseheving for ansatte, når vi i regionen har en høgskole som selv har en egen oppdragsenhet?

2. Hvordan ser Vefsn kommune muligheten til et tettere samarbeid med Høgskolen i Nesna?

3. Hvordan ser ordføreren på regionrådets rolle i å støtte opp om Høgskolen i Nesna?

Franziska Wika
Venstre

Mosjøen, 6.11.2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**