Lokal dialog nødvendig for god asylpolitikk

Gjennom dialog med innbyggere og gode forberedelser kan mottak av asylanter bli en positiv opplevelse, både for de som trenger mottak eller bolig for opphold og de som blir naboer, skriver Britt Holta og Geir Helge Sandsmark i et leserinnlegg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det økte antallet asylsøkere gjør det nødvendig med et større antall mottaksplasser. Det er staten som er ansvarlig for asyl- og flyktningepolitikken, og det er Norge som stat som er forpliktet av flyktningekonvensjonen, men kommunene skal gis incentiver til å ta i mot flyktninger og huse asylmottak. Det er viktig at kommunene og dets innbyggere informeres i god tid på forhånd. Venstre er positiv til å etablere flere desentraliserte mottak, der asylsøkerne kan bo i ordinære boliger. Desentraliserte mottak gir beboerne en mer normal livssituasjon. Erfaring viser at dette skaper færre reaksjoner og bidrar til bedre tilpassing og deltakelse i samfunnet.

Det er også viktig at kommunene selv bidrar til dialog i lokalmiljøet slik at innbyggerene er forberedt på å ta godt i mot de som trenger et sted å bo. Her må lokale politikere ta ansvar og vise lederskap. Ordentlig behandling av de som skal ta i mot flyktninger er viktig for at den naturlige skepsisen til det ukjente, vi alle bærer i oss, ikke skal utvikles til fremmedfrykt, forakt eller hat.

Vi er alle både skeptiske og nysjerrige når vi får nye naboer. Gjennom dialog med innbyggere og gode forberedelser kan mottak av asylanter bli en positiv opplevelse, både for de som trenger mottak eller bolig for opphold og de som blir naboer.

Med hilsen
Britt Fladmark Holta, leder Østfold Venstrekvinnelag
Geir Helge Sandsmark, nestleder, Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**