Planfri kryssing for forgjengere ved Eigerøy bru

På kommunestyret 10.11.i Eigersund fikk Venstre inn et nytt punkt på trafikksikkerhetsplanen som var til revidering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Punktet gjaldt planfri kryssing av riksvei 502 ved Eigerøy bru. Nå er det kommet inn et nytt punkt i planen der dette viktige trafikkerhetstiltaket er løftet fram. Venstres forslag om å framskyve gang og sykkelsti til Nordre Eigerøy falt mot H og AP sine stemmer. V støttet også forslaget fra Sissel Voilås (AP) som ønsket å prioritere skikkelig gangfelt ved brua på Eie. kommunestyrepairene finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**