Grønn tråd i Venstres alternative budsjett

Venstre foreslår å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, for å bidra til utvikling av ny klimateknologi og miljøvennlig omstilling av bedrifter. – Vi bør ha som mål å få en like god leverandørindustri for klima og fornybar energi som vi har for olje- og gassektoren, sier leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstres alternative statsbudsjett 2009, Tenden, Sponheim

Foto: Steinar Haugsvær

Les mer om Venstres alternative budsjett og den grønne tråden her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**