A home is a castle

Det å bo trygt, og det å vite hvor vi skal sove i natt er så selvsagt for de fleste Bæringer. Fint, men det er det ikke for alle. Det er mange grunner, ofte ren uflaks i livet, som har forårsaket situasjonen. Kommunen vår arbeider godt med å bistå dem det gjelder. En solid boligmelding er utarbeidet og er lagt fram for kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hilde Arneberg

Hilde Arneberg
Foto: Christoffer Biong

Det er mangel på boliger i kommunen vår.
I Bærum ønsker vi å bo godt, trygt og gjerne landlig.
Venstre VIL bevare et grønt, landlig Bærum, og ikke bygge ned grønne lunger og dyrkbar mark.

Antallet eldre forventes å stige betydelig fremover. Mange sitter i store hus. Hvor skal eldre bo når det blir for upraktisk å bo i huset? Det er vesentlig dyre leiligheter på markedet. De fleste, uansett alder, ønsker å bo i nærmiljøet sitt. hjemme så lenge det er trygt og praktisk.

Vi må tenke nytt og bredt for å løse boligbehovet.

De som ønsker å bygge hus i Bærum bygger gjerne store hus og mange ønsker å innrede en del av huset til utleiebolig. Helt forståelig.

Venstre ønsker en utvikling der husbyggere velger å bygge både huset og utleieleilighetene sine med UU standard, så de blir tilpasset funksjonshemmedes behov.
Hvorfor? Da kan huseier først leie ut leiligheten, og den vil være aktuell også for funksjonshemmede leietagere.
OG når tiden kommer for å ønske en mindre bolig kan huseier flytte inn selv! Fortsette å bo praktisk og heller leie ut resten av huset, eller kanskje barna flytter inn i hovedhuset.

Husbanken tilbyr mye, men stiller krav for å bidra økonomisk. Da må begge enhetene tilfredsstille UU-krav og energikrav. ( Se www.Husbanken.no). Energibesparende hus er klimavennlige. Det er viktig for Venstre.

I Bærum har vi også en stor eksisterende boligmasse som med noen innredningstiltak kan utnyttes bedre for å møte spesielle boligbehov.

Derfor foreslo Venstre i kommunestyret 5.11.08 at kommunen kan legge til rette slik at de rom Plan — og bygningsloven gir, for å la slike tiltak innenfor eksisterende bygningsmasse få en forenklet saksbehandling, utnyttes.
Vi ønsker at administrasjonen leter etter midler som stimulerer til denne utviklingen, så det blir det naturlige når man planlegger husbygging. De fleste ønsker å leve lengst mulig i hjemmene sine, selv om man rammes av sykdom eller en funksjonshemming.

Hilde Arneberg
Bærum Venstre. Medlem i kommunestyret, sektorutvalg for Bistand og Omsorg og Funksjonshemmedes Råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**