Lederskifte i Ås Venstre

Ås Venstre hadde sitt Årsmøte på Ås rådhus mandag den 17. november. Olav R. Skage ble takket av etter 6 år som leder, og Solveig Schytz ble valgt til ny leder for de neste 2 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Solveig er 32 år, utdannet konservator og har 3 barn. Hun har lang erfaring med organisasjonsarbeid, sist som nestleder i Norges speiderforbund.

Etter dette årsmøtet har styret i Ås Venstre følgende sammensetning: Solveig Schytz (leder), Trine Hvoslef-Eide (nestleder), Jorunn Nakken (sekretær), Olav R. Skage (kasserer), Eirik Nordhagen (studieleder) og Ivar M. Sæveraas (styremedlem).

Referat fra Årsmøtet 2008.pdf

I forbindelse med Årsmøtet i Ås Venstre fikk Abid Q. Raja og Inge Solli presentere seg selv og svare på spørsmål. De er foreslått som henholdsvis 2. og 3. kandidat til Stortingsvalglista for Akershus Venstre, men begge vil kjempe for 2.plassen på Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre. Ås Venstre har 5 utsendinger med stemmerett.

solveig

Foto: J.N.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**