Ønsker lokal reklamepraksis

Venstre mener det bør være opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil si «ja takk» eller «nei takk» til uadressert reklame. Flertallet som består av regjeringspartiene, Høyre og Frp, sier at dagens system med å sette “nei takk”-lapp på postkassen er nok, og vil ikke gi kommuner rett til å kreve speilvending.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**Familie og kulturkomiteen avga i dag innstilling om ny markedsføringslov. Ett av punktene er retten til å reservere seg mot uadressert reklame.
Venstre vil gi kommunene slik rett. Da kan saken diskuteres og avgjøres lokalt, også i balansepunktet mellom hensynet til forbrukere, miljø og lokalt næringsliv.

— Det er synd for lokaldemokratiet og synd for miljøet, mener Gunnar Kvassheim (V). Han mener det må være opp til hver enkelt kommune å bestemme selv hva slags reklamepraksis de ønsker ut fra hensyn til innbyggerne, miljø, Posten og det lokale næringslivet. Totalt har 13 av 26 kommuner i Rogaland gått inn for å speilvende dagens reservasjonsordning.

Nesten 90 kommuner i Norge har gjort vedtak om at de ønsker en speilvending — fra Nei takk! Til Ja takk! Svært mange fra regjeringspartiene har altså støttet Venstres syn lokalt, men møtes med statlig overstyring fra sine egne. Odelstinget behandler saken fredag den 28. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**