Helge Solum Larsen på andreplass

Som ventet ble Helge Solum Larsen nominert på andreplass på Rogaland Venstres liste til stortingsvalget til neste år. Solum Larsen, som kommer fra Stavanger, er leder i Rogaland Venstre, sentralstyremedlem i Venstre og leder av Venstres internasjonale utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helge Solum Larsen på talerstolen. Fra Venstres landsmøte 2008.

Foto: Christoffer Biong

Nominasjonen var i tråd med nominasjonsnemdas forslag. Helge Solum Larsen er i dag første vararepresentant til Stortinget, og et optimistisk nominasjonsmøte gav uttrykk for et håp om at denne plassen også skal bli en fast plass.

Helge Solum Larsen har lang fartstid bak seg både i lokalpolitikken og nasjonalt. Han er bystyremedlem for Venstre i Stavanger og nestleder i byutviklingskomiteen i Stavanger. Han har hatt en rekke verv i Venstre og Unge Venstre og er kjent som en politiker med sterk ideologisk forankring.

Hans engasjement spenner fra miljøpolitikk til integreringspolitikk. Som leder i Rogaland Venstre har han vært med på å løfte Venstre i Rogaland gjennom de siste årene. Han har vært en aktiv foredragsholder på kurs og seminar, både i lokal regi og i regi av Venstres Hovedorganisasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**