Musikklinjene bevares

Det blir ingen reduksjon av tilbudet i musikk, dans og drama ved de videregående skolene i Møre og Romsdal i 2009 om utdanningsutvalget får det som de vil. Fylkespolitiker Gunn Berit Gjerde(V) i utdanningsutvalget har lenge signalisert at det ikke skal bli noe av reduksjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Utdanningsutvalget rår fylkestinget til å øke driftsrammene for utdanning med 20 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden. Her er noe av innholdet, hentet fra Romsdal Budstikke sine nettsider.
* Foreløpig inndekking: økte skatteinntekter og økte rammetilskudd.
* På investeringer vil utdanningsutvalget innenfor totalrammen på 568 mill kroner gjennomføre fylkesdirektørens framlegg til investeringer, men med noen endringer.
* Molde videregående skole får 15 millioner kroner til byggetrinn 2 i 2012.
* Ørskog videregående skole får ti millioner kroner i 2010, dette skal hindre at skolen må legges ned. Ålesund videregående skole på Volsdalsberga får ekstra investeringsmidler i 2010 og 2011.
* For Fræna videregående skole ber utdanningsutvalget om å få utarbeidet et forslag til skisseprosjekt til utvidelse ved skolen for å bedre arbeidsforholdene for lærerne. Finansiering av et slikt prosjekt kan gjennomføres gjennom salg av eiendommer knyttet til sjukehusa, men endelig finansiering blir å komme tilbake til, heter det i forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**