Årsmøte i Nordland Venstre 2009

Info om årsmøtet i Nordland Venstre 14-15.februar 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Protokoll fra årsmøtet 2009

Protokoll fra nominasjonsmøte 2009

Nominasjonsmøte ble avviklet i forkant av årsmøtet.

Trine Skei Grande

Fra sentralt hold kom nestleder i Venstre Trine Skei Grande og innledet den politiske debatten og følgte årsmøtet.

Frist for påmelding til årsmøtet var 2.februar 2009. Dette var også fristen for forslag til uttalelser, endringsforslag til stortingsvalgprogrammet og saker til årsmøtet.

Klikk for å laste ned Årsmøte program, + Styrets årsmelding + endringsforslag i vedtektene.
For forslag til uttalelser ta kontakt med Kerstin Ander-Trønsdal.

Miljøprisen 2009:
Nordland Venstre gir Miljøprisen 2008 til begge folkeaksjonene mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, som nå har forent sitt engasjement til en felles aksjon med bred mobilisering blant folk – Les mer, klikk her!

Vedtatte uttalelser:
– Tida er ikke inne for å vurdere EU-standpunkt nå

– Ingen oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen

– Stemmerett til 16-åringer!

– Nordland Venstre krever bedre transportløsninger

– Finanskrisa rammer fiskerinæringa ekstra tungt

Innkomende forslag som ikke ble behandlet av redaksjonsnemnd og/ eller årsmøtet oversendes styret for videre bearbeidelse.

Landsmøte 2009
Valg av delegater til Landsmøte 2009

ARKIV:
Politiske uttalelser og referat fra årsmøtet i Nordland Venstre 2-3.februar 2008

Venstre i sentrum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**