Kristiansund Venstre 125 år

Kristiansund Venstre ble stiftet 14. oktober 1883.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kristiansund Venstre ble stiftet 14. oktober 1883. På første møte ble det tegnet 300 medlemskap, mens det var korsang fra galleriet. Første leder var redaktør Kristofer Kristofersen, og han porsjonerte ut referatbiter fra stiftelsesmøtet over flere måneder, i avisa Romsdalsposten.

Samme mann tok også initiativet til å danne fylkeslag. Det ble stiftet på et møte i Molde 4. januar 1884, og ble raskt landets største. Kristofersen var da 30 år og hadde vært i USA sammen med Marcus Thrane. Redaktøren ble første fylkesleder. Kappelan Alf Baartvedt hadde stiftet Venstrelag på Kvernes, og ble nestleder i fylket. De ivret for at partiet skulle vedta et detaljert liberalt program. Ingen saker skulle overlates til Stortingsrepresentantenes forgodtbefinnende.

I januar 1884 var Venstres medlemstall høyere enn stemmetallet ved valget to år før, da Venstre fikk 75 % av stemmene. I 1885 hadde Møre og Romsdal Venstre fem tusen medlemmer i 44 lag, styrt fra Kristofersens redaktørpult, men nå i Sunnmørsposten.

Den arbeider-agitatoriske romanen "Verdens Herre" av Kristofer Kristofersen kom ut i 1888. Forfatteren var i 1883-84 redaktør for Romsdalsposten, før han overtok Sunnmørsposten. Romanen skildrer småbyen Kristiansund i samtiden, med vekt på skarp sosial lagdeling. Klippfiskeksportør N. H. Knudtzon III kalles for konsul Thomas Aas, og tillegges negative egenskaper som alderdommelig stivsinn, maktbegjær og ønske om å ødelegge for konkurrenter, særlig i sine eldre år.

Forfatter og bohem Kristofer Kristofersen brukte gjerne CC som signatur, ettersom han var døpt Christopher L. H. Christophersen. Han var trønder, men oppvokst i Molde. Nordmøre Museum har oppbevart en del av hans leilighetslyrikk. I 1881 skrev han teksten til Christian Bræins Høstkantate.

Her kan du finne bilde av Kristofer Kristofersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**