Stort engasjement i et optimistisk nominasjonsmøte

Det var en rekke optimistiske utsendinger som inntok Victoria Hotel i Stavanger lørdag 22. november, da Rogaland Venstres nominasjonsmøte gikk av stabelen. Nominasjonsmøtet var i stor grad enig om stortingslisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fra nominasjonsmøtet

Så ble det da heller ikke de store forandringene på lista. Kun et av nemdas forslag ble det gjort endringer på. I tillegg ville nominasjonsmøtet fylle opp varamannslista ved å legge til to seniorer på lista.

Kampvotering ble det kun over femteplassen. Sola Venstre foreslo Sangeeta Dhawan på denne plassen, og da nominasjonsmøtet hadde sagt sitt måtte Ingebjørg Undheim fra Time bytte plass med Sangeeta Dhawan. I tillegg valgte nominasjonsmøtet å føre opp Helga Robberstad, Sandnes på 16. plass, Thor Bjarne Bore, Stavanger på 17. plass, mens Jarle Braut beholdt hedersplassen på lista, men nå som nummer 18.

— Det er fullt mulig for Venstre å få inn to representanter fra Rogaland ved neste stortingsvalg, sier organisatorisk nestleder Tore Nilsen. — Venstre har stabil høy oppslutning på de nasjonale meningsmålingene og erfaringsmassig høyere oppslutning i Rogaland. To Venstrerepresentanter fra Rogaland på Stortinget vil være svært gunstig for hele fylket.

Her er den fullstendige lista:

1. Gunnar Kvassheim, Eigersund
2. Helge Solum Larsen, Stavanger
3. May Britt Vihovde, Haugesund
4. Tove Frantzen, Sandnes
5. Sangeeta Dhawan, Sola
6. Kjartan Lunde, Unge Venstre, Stavanger
7. Dag Fisketjøn, Suldal
8. Ingeborg K. Undheim, Time
9. Gro Skartveit, Finnøy
10. Iselin Nybø, Stavanger
11. Asbjørn Eik-Nes, Karmøy
12. Hilde Hjertvik, Gjesdal
13. Knut Eldhuset, Sandnes
14. Borgny Eik, Lund
15. Vegard Floa, Sauda
16. Helga Robberstad, Sandnes
17. Thor Bjarne Bore, Stavanger
18. Jarle Braut, Klepp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**